Maturitetni tečaj

Program maturitetni tečaj je namenjen vsem, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje, da lahko pristopijo k opravljanju splošne mature.

Program je sestavljen iz intenzivnih priprav v obliki predavanj, konzultacij in individualne pomoči. Priprave za tri obvezne predmete (matematika, slovenščina in tuji jezik) in dva izbirna jezika (zgodovina, geografija, sociologija, psihologija).

POGOJI ZA VPIS:

Uspešno končana:

 • Srednja poklicna šola
 • Srednja tehniška ali druga srednja strokovna šola
 • Tretji letnik gimnazije (izobraževanje je bilo prekinjeno za vsaj eno leto)
 • Osnovna šola plus preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije

OB VPISU:

 • Spričevalo o končani osnovni šoli
 • Letna spričevala iz predhodnih izobraževanj
 • Rojstni oz. poročni list (sprememba priimka)

ŠOLNINA VKLJUČUJE:

 • Predavanja
 • Govorilne ure
 • Gradiva Vaje
 • Opravljanje izpitov
 • Administrativni stroški
 • SMS obveščanje  

Šolnina je lahko poravnana v enkratnem znesku s 5% popustom ali na obroke.

TRAJANJE:

Izobraževanje traja eno leto.
Predavanja potekajo dvakrat tedensko, v popoldanskem času.  

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA:

 • Pozitivna ocena pri vseh predmetih in opravljene vse obveznosti programa.
 • Uspešno opravljen maturitetni tečaj je pogoj za pristop k splošni maturi.

NADALJEVANJE ŠOLANJA:

Po uspešno opravljeni maturi imajo udeleženci možnost vpisa na vse študijske programe.   

 PROGRAMSKE ENOTE
OZNAKA
4. LETNIK
   
OBVEZNI PREDMETI
  
 SLOVENŠČINA SLO X
 MATEMATIKA MAT X
 ANGLEŠČINA ANG X
 IZBIRNI PREDMETI
  
 ZGODOVINA ZGO 
 GEOGRAFIJA GEO 
 PSIHOLOGIJA PSI 
 SOCIOLOGIJA SOC URNIK ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam