Predšolska vzgoja PTCilj izobraževalnega programa predšolska vzgoja je dijakom zagotoviti široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za učinkovito in uspešno opravljanje poklica.

 

Po opravljenih obveznostih pridobite naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

POGOJI ZA VPIS

 V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • četrti letnik gimnazije ali
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja eno leto.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 60  kreditnimi  točkami (KT).

LOKACIJE IZOBRAŽEVANJA

∙        Rogaška Slatina

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izpitni nastop in zagovor.

 

POTEK ŠTUDIJA

 

Predavanja bodo potekalo  dva do trikrat na teden v popoldanskem času od 16. do 19. ure (4 šolske ure). Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja v vrtcu.

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI

KT

STROKOVNI MODULI

 

M1o

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

KOV

 

3

M2o

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA

PRP

 

3

M3o

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

RAP

 

 

3

M4o

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

VZV

 

3

M5o

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

KOV

 

6

M6o

LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE

LGP

Likovno izražanje

Glasbeno izražanje

Plesno izražanje

16

M9I

NARAVA IN DRUŽBA ZA OTROKE

NDO

 

6

ODPRTI KURIKUL

 

OK1

UVOD V PRAVO

UVP

 

4

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

-

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

12


POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

60


NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  zaključni izpit ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.
Cilj izobraževalnega programa predšolska vzgoja je dijakom zagotoviti široko strokovno-teoretično in praktično uporabno znanje za učinkovito in uspešno opravljanje poklica.

 

Po opravljenih obveznostih pridobite naziv vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok.

POGOJI ZA VPIS

 V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

 • četrti letnik gimnazije ali
 • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja eno leto.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 60  kreditnimi  točkami (KT).

LOKACIJE IZOBRAŽEVANJA

∙        Rogaška Slatina

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izpitni nastop in zagovor.

 

POTEK ŠTUDIJA

 

Predavanja bodo potekalo  dva do trikrat na teden v popoldanskem času od 16. do 19. ure (4 šolske ure). Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Praktično usposabljanje z delom se izvaja v vrtcu.

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

VSEBINSKI SKLOPI

KT

STROKOVNI MODULI

 

M1o

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

KOV

 

3

M2o

PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA

PRP

 

3

M3o

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

RAP

 

 

3

M4o

VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU

VZV

 

3

M5o

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

KOV

 

6

M6o

LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE

LGP

Likovno izražanje

Glasbeno izražanje

Plesno izražanje

16

M9I

NARAVA IN DRUŽBA ZA OTROKE

NDO

 

6

ODPRTI KURIKUL

 

OK1

UVOD V PRAVO

UVP

 

4

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

-

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

12


POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

60

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  zaključni izpit ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam