Kozmetični tehnik


KOZMETIČNI TEHNIK

 

Delo kozmetičnega tehnika je raznoliko. Obsega kozmetično nego celega telesal. Organizira in nadzoruje tudi druge postopke za boljše počutje in lepši videz. Že pri vstopu v kozmetični salon stranko vljudno sprejme, se z njo posvetuje o storitvi in vodi evidenco opravljenih storitev. Stranko pripravi na nego, izbere in pripravi ustrezne preparate za kozmetično nego obraza in telesa. Pri delu uporablja kozmetične aparate za nego obraza in telesa, ki s pomočjo elektrike, toplote, pare in svetlobnih žarkov dopolnjujejo kozmetično nego. Kozmetični tehnik opravlja tudi maskerske storitve in sicer nanaša dnevni make-up, uredi stranke za posebne priložnosti (npr. poroke, maturantske plese) in fotografiranje, ter liči igralce in druge nastopajoče (npr. manekenke, napovedovalce in povezovalce programov). Kozmetični tehnik stranki svetuje, katere kozmetične preparate naj uporablja in na kakšen način naj z njimi neguje obraz in telo ter jo opozarja na pomen zdrave prehrane.

 

 

Ime izobraževalnega programa: KOZMETIČNI TEHNIK
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

 

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

-          osnovnošolsko izobraževanje ali

-          nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

-          splošnoizobraževalne predmete,

-          obvezne strokovne module,

-          enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

-          odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

-          interesne dejavnosti,

-          obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in

-          poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

-          pisni in ustni izpit iz slovenščine,

-          pisni in ustni izpit iz kozmetike.

Izbirni del:

-          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

-          storitev in zagovor.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

 

 

PREDMETNIK

 

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

ü   

ü   

24

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

ü   

ü   

19

P3

TUJI JEZIK

TJ I

ü   

ü   

ü   

ü   

20

P5

UMETNOST

UME

ü   

 

 

 

3

P6

ZGODOVINA

ZGO

 

ü   

 

 

5

P7

GEOGRAFIJA

GEO

ü   

 

 

 

3

P8

PSIHOLOGIJA

PSI

ü   

 

 

 

3

P10

FIZIKA

FIZ

 

ü   

 

 

3

P11

KEMIJA

KEM

 

ü   

 

 

3

P12

BIOLOGIJA

BIO

 

ü   

 

 

3

P13

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

14

STROKOVNI MODULI

 

M1O

Somatologija

 

 

SOM

 

Biologija celice

Anatomija in fiziologija lokomotornega in nadzornih sistemov

Drobovni organski sistemi

 

 

9

M2O

Koža in bolezni kože

KBK

 

 

Anatomija in fiziologija kože

Kožne bolezni

 

6

M3O

Varovanje zdravja

VZ

 

Vzgoja za zdravje

Mikrobiologija

 

 

8

M4O

Splošna kozmetologija

SK

Kemija v kozmetiki

Splošna kozmetologija

 

 

 

9

M5O

Kozmetični izdelki

KI

 

 

 

Tehnološke oblike kozmetičnih izdelkov

Kozmetični izdelki

10

M6O

Kozmetična nega obraza

KNO

 

 

 

Kozmetična nega obraza

Komunikacija

15

M7O

Kozmetična nega telesa

KNT

 

 

 

Fizika v kozmetiki

Kozmetična nega telesa

12

M8O

Podjetništvo

POD

Podjetništvo

Informatika

 

 

 

8

M12I

MASAŽA

MAS

 

 

ü

 

5

ODPRTI KURIKUL

28

 

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

 

 

ü   

 

 

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku

NTZ

 

 

 

ü   

 

M9

LIČENJE

ST

 

 

ü   

 

 

M10

MANIKURA

PON

 

 

ü

 

 

M11

PEDIKURA

PKS

 

 

ü

 

 

 

UVOD V PRAVO

UVP

 

 

 

ü

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

 

 

(27)

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

 

 

12

INTERESNE DEJAVNOSTI

14

 

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

240

 

 

 

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

 Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam