Predšolska vzgoja SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

 

Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj otroka. Ustvarja in zagotavlja možnosti za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Razvija otrokovo samostojnost, samoiniciativnost, radovednost, komunikacijo, sposobnost razmišljanja, ustvarjalnega izražanja in pozitivno podobo o sebi.

 

 

Ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA SSI
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

 

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

-          osnovnošolsko izobraževanje ali

-          nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

-          splošnoizobraževalne predmete,

-          obvezne strokovne module,

-          enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

-          odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

-          interesne dejavnosti,

-          obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in

-          poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

-          pisni in ustni izpit iz slovenščine,

-          pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

-          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

-          izpitni nastop in zagovor.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

 

 

PREDMETNIK

 

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

ü   

ü   

24

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

ü   

ü   

19

P3

TUJI JEZIK I

TJ I

ü   

ü   

ü   

ü   

20

P4

UMETNOST

UME

ü   

 

 

 

4

P5

ZGODOVINA

ZGO

 

ü   

 

 

6

P6

GEOGRAFIJA

GEO

ü   

 

 

 

6

P7

SOCIOLOGIJA

SOC

 

 

ü   

 

3

P8

PSIHOLOGIJA

PSI

ü   

 

 

 

3

P9

FIZIKA

FIZ

 

ü   

 

 

3

P10

KEMIJA

KEM

 

ü   

 

 

3

P11

BIOLOGIJA

BIO

 

ü   

 

 

6

P12

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

14

STROKOVNI MODULI

 

M1O

VEŠČINE SPORAZUMEVANJA

VSP

ü   

 

 

 

5

M2O

PEDAGOGIKA IN PEDAGOŠKI PRISTOPI V PREDŠ. OBDOBJU

PPO

 

 

ü   

 

5

M3O

RAZVOJ IN UČENJE PREDŠOLSKEGA OTROKA

RUP

 

 

ü   

 

 

6

M4O

VARNO IN ZDRAVO OKOLJE

VZO

 

 

 

ü   

5

M5O

KURIKULUM ODDELKA V VRTCU

KOV

 

 

ü   

 

6

M6O

IGRE ZA OTROKE

IZO

 

 

ü   

 

4

M7O

USTVARJALNO IZRAŽANJE

UIZ

 

Likovna vzgoja

Glasbena vzgoja in instrument

Plesno gibalna vzgoja

Jezikovno izražanje

20

M8O

MATEMATIKA ZA OTROKE

MZO

 

 

 

ü   

4

M9O

JEZIKOVNO IZRAŽANJE OTROK

JIO

 

 

 

 

ü   

4

M10O

NARAVOSLOVJE ZA OTROKE

NZO

 

ü   

 

 

4

M11O

DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE

DZO

ü   

 

 

 

4

M12O

INFORMATIVNO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

IKT

 

 

ü   

 

4

M13I

LIKOVNO IZRAŽANJE

LIZ

 

ü   

 

 

6

ODPRTI KURIKUL

14

 

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

 

ü

 

 

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V SLOVENSKEM JEZIKU

PKS

 

 

 

ü   

 

 

UVOD V PRAVO

UVP

        ü

 

 

 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

 

 

(10)

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

 

 

20

INTERESNE DEJAVNOSTI

14

 

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

240


 

 

 

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

 


 

 

 


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam