Gastronomija in turizem SSI


GASTRONOMIJA IN TURIZEM SSI

 

Poklicno kariero boste lahko gradili v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Po nekaj letih kakovostnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj  odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vedenje delovnih skupin, oddelka, idr. Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po poklicni maturi v programu višjega ali visokega strokovnega izobraževanja ali pa si po treh letih delovnih izkušen in z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem pridobite naziv kuharski mojster ali mojster strežbe.

 

 

Ime izobraževalnega  programa: GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Naziv strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

 

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

-          osnovnošolsko izobraževanje ali

-          nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 4 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

-          splošnoizobraževalne predmete,

-          obvezne strokovne module,

-          enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

-          odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

-          interesne dejavnosti,

-          obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in

-          poklicno maturo.

 

 

Poklicna matura obsega:

-          pisni in ustni izpit iz slovenščine,

-          pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

-          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

-          izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

 

 

PREDMETNIK

 

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

4. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

ü   

ü   

24

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

ü   

ü   

19

P3

TUJI JEZIK I

TJ I

ü   

ü   

ü   

ü   

20

P4

TUJI JEZIK II

TJ II

 

 

ü   

 

8

P5

UMETNOST

UME

ü   

 

 

 

3

P6

ZGODOVINA

ZGO

 

ü   

 

 

5

P7

GEOGRAFIJA

GEO

ü   

 

 

 

5

P8

PSIHOLOGIJA

PSI

ü   

 

 

 

3

P10

FIZIKA

FIZ

 

ü   

 

 

3

P11

KEMIJA

KEM

 

ü   

 

 

3

P12

BIOLOGIJA

BIO

 

ü   

 

 

3

P13

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

14

STROKOVNI MODULI

 

M1O

OSNOVE GOSTINSTVA IN TURIZMA

OGT

ü   

 

 

 

8

M2O

PODJETNIŠTVO IN ZAKONODAJA

PKI

ü   

 

 

 

8

M3O

POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN IKT

PKI

 

 

 

ü

 

 

8

M4O

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

NKD

 

 

ü

 

8

M9I

TURISTIČNO SPREMLJANJE IN VODENJE

TSV

ü   

ü   

 

 

12

M10I

SVETOVANJE IN PRODAJA TURISTIČNIH PROIZVODOV

SPT

 

 

 

ü   

8

M11I

OBDELAVA TURISTIČNIH INFORMACIJ

OTI

 

 

 

ü   

12

M17I

ANIMACIJA

ANI

 

 

 

ü   

6

M18I

ORGANIZACIJA TURISTIČNIH STORITEV

OTS

 

 

 

ü   

6

ODPRTI KURIKUL

27

 

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

 

 

ü   

 

 

UVOD V PRAVO

UVP

 

 

ü   

 

 

 

POSLOVNI NAČRT

PON

 

ü   

 

 

 

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V SLOVENSKEM JEZIKU

PKS

 

 

 

ü   

 

 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE

INO

ü   

 

 

 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

 

 

10

INTERESNE DEJAVNOSTI

14

 

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

240

 

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.


Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam