Gastronomija PTI

GASTRONOMIJA PTI

 

Poklicno kariero boste lahko gradili v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Po nekaj letih kakovostnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj  odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vedenje delovnih skupin, oddelka, idr. Izobraževanje v stroki lahko nadaljujete takoj po poklicni maturi v programu višjega ali visokega strokovnega izobraževanja ali pa si po treh letih delovnih izkušen in z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem pridobite naziv kuharski mojster ali mojster strežbe.

 

 

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA
Naziv strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica

 

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil  srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov srednje poklicne izobrazbe:

-          gastronom  hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor ali

-          pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 2 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

-          splošnoizobraževalne predmete,

-          obvezne strokovne module,

-          enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

-          odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

-          interesne dejavnosti,

-          obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in

-          poklicno maturo.

 

 

Poklicna matura obsega:

-          pisni in ustni izpit iz slovenščine,

-          pisni in ustni izpit iz iz gastronomije in turističnih storitev,

-          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

-          izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

 

 

PREDMETNIK

 

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

1. LETNIK

2. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

13

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

10

P3

TUJI JEZIK I

TJ I

ü   

ü   

13

P4

UMETNOST

UME

  ü

 

2

P5

ZGODOVINA

ZGO

 

  ü

2

P6

GEOGRAFIJA

GEO

ü   

 

2

P8

PSIHOLOGIJA

PSI

ü   

 

2

P9

FIZIKA

FIZ

 

ü   

2

P10

KEMIJA

KEM

 

ü   

2

P11

BIOLOGIJA

BIO

 

ü   

2

P12

INFORMATIKA

INF

ü   

 

3

P13

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

7

STROKOVNI MODULI

 

M1O

RECEPTORSKA DELA

RED

ü   

 

4

M2O

NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA

NKD

ü   

 

8

M3O

OBLIKOVANJE GOSTINSKE PONUDBE

OGP

 

ü

4

M4O

OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO

ODA

Organizacija in izvedba rednih obrokov z animacijo

Organizacija in izvedba izrednih obrokov z animacijo

16

M5I

HOTELSKA IN GOSPODINJSKA DELA

HGD

 

ü   

3

M6I

TURISTIČNO DESTINACIJSKI MENEDŽMENT

TDM

 

ü   

3

ODPRTI KURIKUL

11

 

UVOD V PRAVO

UVP

  ü

 

 

 

 

 

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

 

 

ü   

 

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V SLOVENSKEM JEZIKU

PKS

 

 

 

  ü

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

 

 

(12)

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

 

 

3

INTERESNE DEJAVNOSTI

4

 

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

120

 

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

 

 

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam