Ekonomski tehnik PTI


EKONOMSKI TEHNIK PTI

 

 

Program bodočim ekonomskim tehnikom omogoča, da razširjajo znanje vseh splošnoizobraževalnih predmetov, usvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Razvijejo sposobnosti za poslovno nastopanje, spoznajo uporabo računalnika in možnosti pridobivanja informacij, spoznajo računovodske evidence in organizacijo računovodskih služb, spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela. Razvijajo podjetniško miselnost, natančnost in doslednost pri delu.

 

 

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

 

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov srednje  poklicne izobrazbe:

-          trgovec, administrator ali

-          pridobil enakovredno  izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 2 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

-          splošnoizobraževalne predmete,

-          obvezne strokovne module,

-          enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

-          odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

-          interesne dejavnosti,

-          obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in

-          poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:

-          pisni in ustni izpit iz slovenščine,

-          pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

-          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

-          izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

 

 

PREDMETNIK

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

1. LETNIK

2. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

13

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

10

P3

TUJI JEZIK I

TJ I

ü   

ü   

13

P4

TUJI JEZIK II

TJ II

ü   

 

4

P5

UMETNOST

UME

ü   

 

2

P6

ZGODOVINA

ZGO

 

  ü

2

P7

GEOGRAFIJA

GEO

 

ü   

2

P8

PSIHOLOGIJA

PSI

 

ü   

2

P10

KEMIJA

KEM

ü   

 

3

P11

BIOLOGIJA

BIO

ü   

 

3

P12

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

7

STROKOVNI MODULI

 

M1O

PROJEKTI IN POSLOVANJE PODJETJA

PIP

Pojektno delo

Menedžment

Informacijsko-komunikacijska tehnologija

 

13

M2O

DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA

DGE

 

Razvoj in delovanje gospodarstva

Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov

Ekonomika podjetja

12

M5I

KOMERCIALNO POSLOVANJE

KOP

 

Nabava in prodaja

Tržno komuniciranje

Razvrščanje blaga

6

M11I

NEPOSREDNO TRŽENJE

NTR

Administrativno-komunikacijska dela

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev

Tržnoinformacijski sistem

 

 

5

ODPRTI KURIKUL

(12)

 

POSLOVNI NAČRT

PON

ü   

 

3

 

UVOD V PRAVO

UVP

ü   

 

3

 

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

ü   

3

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V SLOVENSKEM JEZIKU

PKS

 

ü   

3

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

(10)

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

3

INTERESNE DEJAVNOSTI

4

 

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

120

 

 

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

 


 

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam