Ekonomski tehnik SSI


EKONOMSKI TEHNIK SSI

 

Program bodočim ekonomskim tehnikom omogoča, da razširjajo znanje vseh splošnoizobraževalnih predmetov, usvojijo osnovno strokovno-teoretično in praktično znanje za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi. Razvijejo sposobnosti za poslovno nastopanje, spoznajo uporabo računalnika in možnosti pridobivanja informacij, spoznajo računovodske evidence in organizacijo računovodskih služb, spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja in njeno obdelavo ter pravne osnove dela. Razvijajo podjetniško miselnost, natančnost in doslednost pri delu.

 

 

Ime izobraževalnega programa: EKONOMSKI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

 

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

-          osnovnošolsko izobraževanje ali

-          nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja 4 leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

 

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

-          splošnoizobraževalne predmete,

-          obvezne strokovne module,

-          enega  izmed izbirnih strokovnih modulov,

-          odprti del kurikula.

Poleg tega mora opraviti:

-          interesne dejavnosti,

-          obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju  in

-          poklicno maturo.

 

Poklicna matura obsega:

-          pisni in ustni izpit iz slovenščine,

-          pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

-          pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,

-          izdelek oziroma storitev z zagovorom.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 

 • Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
 • Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

 

 

PREDMETNIK

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

 

1. LETNIK

 

2. LETNIK

 

3. LETNIK

 

4. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

ü   

ü   

24

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

ü   

ü   

19

P3

TUJI JEZIK I

TJ I

ü   

ü   

ü   

ü   

20

P4

TUJI JEZIK II

TJ II

ü   

ü   

 

 

10

P5

UMETNOST

UME

ü   

 

 

 

3

P6

ZGODOVINA

ZGO

 

ü   

 

 

5

P7

GEOGRAFIJA

GEO

ü   

 

 

 

3

P8

SOCIOLOGIJA

SOC

 

 

ü

 

3

P9

PSIHOLOGIJA

PSI

ü   

 

 

 

3

P10

KEMIJA

KEM

 

ü   

 

 

5

P11

BIOLOGIJA

BIO

 

ü   

 

 

5

P13

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

14

STROKOVNI MODULI

 

M1O

POSLOVNI PROJEKTI

POP

Projektno delo

Informacijsko-komunik. tehnologija

 

 

 

12

M2O

POSLOVANJE PODJETIJ

PPO

 

 

Trženje

Menedžment

 

13

M3O

EKONOMIKA POSLOVANJA

EPO

 

 

Poslovno računstvo in statistična analiza pojavov

Ekonomika podjetja

Temeljne računovodske informacije

 

 

12

M4O

SODOBNO GOSPODARSTVO

SOG

Razvoj in delovanje gospodarstva

Gospodarske dejavnosti

Temelji pravne kulture

Pravno-organizacijski vidiki poslovanja

 

 

19

M7I

KOMERCIALNO POSLOVANJE

KOP

 

 

 

Nabava in prodaja

Tržno komuniciranje Razvrščanje blaga

6

M8I

UPRAVNO ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

UAP

 

 

Upravno poslovanje

Administrativno poslovanje

 

6

M13I

NEPOSREDNO TRŽENJE

NET

 

 

 

Admini.-komunik. dela

Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev Tržno informacijski sistemi

5

ODPRTI KURIKUL

29

 

POSLOVNI NAČRT

PON

 

ü

 

 

 

 

UVOD V PRAVO

UVP

 

 

ü

 

 

 

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

 

 

ü   

 

 

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V SLOVENSKEM JEZIKU

PKS

 

 

 

ü   

 

 

INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE

INO

ü

 

 

 

 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

 

 

 

(30)

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

 

 

 

 

 

6

INTERESNE DEJAVNOSTI

14

 

POKLICNA MATURA

4

SKUPAJ

240

 

 

NAČIN PLAČILA

V ceno šolnine so vključena predavanja, prvi redni izpitni roki, priprave na  poklicno maturo ter svetovanje pred, med in po izobraževanju. Omogočamo vam brezobrestno obročno odplačevanje do 10 obrokov. Pri podpisu pogodbe potrebujete davčno številko in osebni dokument. Če je plačnik PODJETJE, vam na podlagi naročilnice podjetja izstavimo račun.

 

 Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam