Trgovec SPI

Program omogoča bodočim prodajalcem razvijanje komunikacijskih sposobnosti, dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem, obvladovanje trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije in trgovinskega informacijskega sistema, estetsko urejanje tržnega prostora in osnove poslovnega bontona. Strokovni moduli dajejo udeležencem znanja o osnovnih pojmih gospodarstva, njegovi strukturi, pomenu in nalogah.

 

Naziv poklicne izobrazbe: prodajalec/prodajalka

 

POGOJI ZA VPIS

 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

- osnovno šolo ali

- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180-imi kreditnimi točkami (KT).

 

POGOJI ZA DOKONČANJE

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti:

  • splošno izobraževalne predmete,
  • obvezne strokovne module,
  • izbirne strokovne module,
  • odprti del kurikula.
  • poleg tega mora opraviti:
  • vse interesne dejavnosti,
  • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
  • zaključni izpit.

 

Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot:

 

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.

Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.

Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.

Čas predavanj: popoldne, tri- do štirikrat tedensko med 16. in 19. uro.

Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.

V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.

 

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-17
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov e-indeks

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam