Novosti in aktualnosti

Prosto delovno mesto za direktorja/direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina


Datum objave: 21. 07. 2018

Svet JZ Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, Rogaška Slatina, v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB), 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) in odloga o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina (Ur.l. RS, št. 61/2001), razpisuje prosto delovno mesto

 

Direktorja/direktorice Ljudske univerze Rogaška Slatina

 

Razpisni pogoji, ki jih morajo kandidati/kandidatke obvezno izpolnjevati:

 

-       ustrezna izobrazba (najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje),

-       pedagoško-andragoška izobrazba,

-       strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja,

-       najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta v izobraževanju odraslih,

-       priložen program vodenja Ljudske univerze Rogaška Slatina

 

Kandidat/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda, znanje angleškega jezika in računalništva ter izkušnje pri vodenju projektov

 

Kandidati/kandidatke morajo k prijavi priložiti življenjepis, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti ter potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku.

 

Izbrani kandidat/kandidatk bo imenovan/-a za dobo 5 let. Delo na delovnem mestu direktorja/direktorice se opravlja polni delovni čas.

 

Kandidat/kandidatke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – prijava na razpis za delovno mesto direktorja/direktorice« na naslov Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina, v roku 8 dni od objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravnomočno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

 

Kandidat/kandidatka bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

 

                                                              Svet zavoda Ljudske univerze Rogaška Slatina

Objava v Uradnem listu RS: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018005000005/direktorjadirektorice-ljudske-univerze-rogaska-slatina-ob-257218

 

Ostale novosti in aktualnosti


Brezplačna izobraževanja za zaposlene

Objavljeno: 02. 04. 2019
V sklopu projekta Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 objavljamo izobraževanja za zaposlene, in sicer:
- Opolnomočenje za zdrav način življenja
- Uporaba računalniške in digitalne tehnologije
- Računalniška pismenost za odrasle
- Tuji jeziki: angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina. 
Preberi več

MEDNARODNI PARTNERJI LURS

Objavljeno: 01. 02. 2016

Na spodnji sliki najdete države, v katerih ima Ljudska univerza Rogaška Slatina mednarodne partnerje. Število partnerjev pa venomer narašča s prijavami na nove projekte.

 .


Preberi več

Sodelujemo v 3 mednarodnih projektih

Objavljeno: 27. 11. 2015
Na mednarodnih razpisih smo bili zelo uspešni, sodelujemo pri kar 3 mednarodnih projektih.

      
Preberi več

Teden medgeneracijskega učenja na LU Rogaška Slatina

Objavljeno: 14. 10. 2015
Centri medgeneracijskega učenja, ki delujejo pod okriljem slovenskih ljudskih univerz, letos novembra obeležujejo tretjo obletnico delovanja. V tednu, ki je pred nami, smo tudi mi pripravili medgeneracijske delavnice.

Preberi več

KARIERNO SVETOVANJE

Objavljeno: 21. 04. 2015
Na LURS vam nudimo tudi karierno svetovanje, ki je namenjeno vsem brezposelnim osebam.
Preberi več

Experienced project partner!

Objavljeno: 30. 03. 2015
V šolskem letu 2015/2016 bomo sodelovali v 3 mednarodnih projektih; pri ANIMAL INTEGRATION IN THE EDUCATIONAL PROGRAMME bomo koordinatorji.
Preberi več

Nacionalne poklicne kvalifikacije - NPK

Objavljeno: 24. 02. 2014


Preberi več

Dobrodošli v naši spletni galeriji

Objavljeno: 29. 11. 2013

Preberi več

Spletna učilnica MOODLE

Objavljeno: 09. 10. 2013

Preberi več

AKTIVNOSTI UTŽO 2011-2012

Objavljeno: 28. 08. 2012
Za ogled aktivnosti klikni več.....
Preberi več

Sofinanciranje šolnin

Objavljeno: 12. 09. 2011
Razpis za sofinacniranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja je objavljen.

za več informacij kliknite več...
Preberi več

Kozmetični tehnik - NOVO v šolskem letu 2010/11

Objavljeno: 05. 10. 2010
Nov persepktiven program formalnega izobraževanja. Vpišete se lahko vsi z dokončano osnovno šolo ali katerokoli srednjo šolo.
Preberi več

Gradiva za samostojno učenje

Objavljeno: 04. 01. 2010
Nova gradiva za samostojno učenje tujih jezikov

Na Ljudski univerzi Rogaška Slatina imamo na razpolago nova učna gradiva za učenje različnih tujih jezikov, kot so angleščina, nemščina. francoščina, španščina, italijanščina,...

Gradiva je možno uporabljati v naših točkah CVŽU Savinska v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah in Šentjurju.
Preberi več

Uradne ure

pon in sre: 8-12, 13-18
tor in čet: 8-12, 13-15
pet: 8-12

Obvestila slušateljem Urnik dogodkov Moodle

E-novice

Bodite obveščeni
Prijava na e-novice je bila uspešna.
Sledi nam